Terbaik Teka-Teki Lucu Dan Jawapan

Terbaik Teka-Teki Lucu Dan Jawapan

Terbaik Teka-Teki Lucu Dan Jawapan Berapa banyak kotoran di dalam lubang yang mengukur dua kaki tiga kaki dengan empat kaki? Tiada kotoran Dalam lubang....